W pewnych sytuacjach urząd skarbowy ma prawo do wykreślenia podatnika z rejestru VAT – co więcej, może tego dokonać nawet bez informowania o tym fakcie. Bycie nieświadomym tego, że nie jest się dłużej płatnikiem VAT, ma wiele nieprzyjemnych konsekwencji, zarówno dla danego podatnika, jak i jego kontrahentów. Kiedy dochodzi do odebrania statusu płatnika, czy można temu zapobiec i jakie są tego efekty?

Gdy przedsiębiorca przestaje odpowiadać

Wykreślenie z VAT może nastąpić w określonych przypadkach, które reguluje ustawa o podatku VAT. Dzieje się tak wtedy, gdy urząd stwierdzi, że podatnik tak naprawdę nie istnieje lub jeśli dane, jakie zamieścił w formularzu rejestracyjnym VAT-R, okażą się nieprawdziwe. Inna przyczyna to brak składania deklaracji podatkowych w terminie, pomimo licznych i udokumentowanych prób wyjaśnienia podejmowanych ze strony urzędników. Chodzi tutaj o rozliczenia składane przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały. Podatnikiem VAT przestaje być również przedsiębiorca dokonujący wystawienia faktur na usługi, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Decyzja urzędu w każdym z powyższych przypadków ma charakter czynności faktycznej, która nie wymaga powiadomienia.

Jak nie zostać wypisanym z rejestru VAT?

Żeby naczelnik skarbowy nie podjął decyzji o usunięciu nas z ewidencji, warto prewencyjnie trzymać się kilku zasad. Na pewno należy dbać o terminowe składanie rozliczenia – dotyczy to również tych okresów, kiedy nie odnotowaliśmy przychodu. W deklaracji trzeba zawsze umieszczać aktualny numer telefonu, aby urzędnicy mogli się z nami skontaktować. Tak samo możemy aktualizować nasz adres korespondencyjny podany w CEIDG. Jeżeli chcemy upewnić się, że nie doszło do wypisania nas z ewidencji VAT, możemy sprawdzić swój status na specjalnej stronie internetowej. Jeżeli podatnik został wypisany z listy VAT, musi ponownie złożyć wniosek rejestracyjny.

Czym grozi wypisanie z rejestru?

Utracenie statusu podatnika VAT niesie ze sobą konsekwencje nie tylko dla samego przedsiębiorcy, lecz również dla jego kontrahentów. Wypisany podatnik traci możliwość odliczania VAT-u od faktur zakupowych. Co więcej, jeśli dokonuje on sprzedaży objętej VAT-em, to jego klienci również nie mogą odliczyć podatku – składane przez nich rozliczenia stają się w ten sposób niepoprawne. Dlatego przed zakupem towaru lub usługi od innej firmy, przedsiębiorca powinien sprawdzić jego status poprzez weryfikację NIP-u.