Split payement to zmiana sposobu płatności, jaka prawdopodobnie zajdzie w sposobie rozliczania podatku VAT. Split payement odnosi się do transakcji zawieranych elektronicznie. Zgodnie z tym mechanizmem nowy sposób ściągania podatku VAT ma polegać na rozdzieleniu płatności brutto na dwa elementy: ceny netto, która trafi na konto sprzedawcy oraz kwoty podatku VAT przelanej na specjalny rachunek prowadzony przez podatnika nieodpłatnie. Wprowadzenie split payement ma pomóc państwu w ściąganiu należności i stanowić jedno z najsilniejszych narzędzi do zwalczania luki podatkowej, czyli różnicy pomiędzy teoretycznymi dochodami budżetu państwowego a kwotą, która faktycznie go zasila.

Jak będzie to wyglądać w rzeczywistości?

W momencie dokonywania płatności sprzedawca otrzyma na konto firmowe kwotę netto sprzedaży, natomiast należność za podatek trafi na konto VAT. Fiskus praktycznie od razu będzie miał możliwość zrewidowania transakcji, ponieważ wpłaty są przyjmowane w czasie rzeczywistym. Podatnik uzyska dostęp do środków znajdujących się na koncie, lecz możliwość przeprowadzanych operacji stanie się mocno ograniczona. W zasadzie będzie to jedynie przelew na inne konto VAT lub uiszczenie należnych zobowiązań podatkowych. Organy skarbowe uzyskają wgląd do rachunku, lecz nie będą mogły dokonywać transakcji.

Co jednak ważne, split payement nie obejmie sprzedaży detalicznej, kiedy nabywcą jest zwykły konsument. Ten system płatności będzie dotyczył jedynie transakcji B2B, czyli pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Chociaż podzielona płatność nie będzie na razie obowiązkowa, to korzystanie z niej przyniesie określone korzyści dla sprzedającego. Będzie on mógł liczyć na szybsze naliczanie i zwrot nadwyżki podatku VAT. Rozliczanie z urzędem ma wyglądać zaś tak, że po złożeniu deklaracji podatkowej przez podatnika będzie ona uzgadniana ze stanem konta VAT.

Dwa sposoby naliczania płatności

Split payement działa na dwa sposoby. Pierwszy z nich, bardziej zautomatyzowany, przewiduje natychmiastowe dokonanie podziału płaconej kwoty brutto na przelew netto dla sprzedawcy oraz kwotę podatku odprowadzaną na konto VAT. Ten sposób płatności będzie obsługiwany przez specjalny system rozliczania się lub przez sam bank. W drugim wariancie to nabywca będzie musiał dokonać dwóch różnych przelewów – jednego będącego faktycznym zyskiem netto sprzedawcy oraz drugiego na konto VAT.