Zatrudnienie pracowników tymczasowych – zmiany od 2017 roku

Przepisy prawne dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych znacznie zmieniły się już w czerwcu 2017 roku. Pracownicy zyskali nowe przywileje i uprawnienia, co wiąże się z większą ilością obowiązków dla pracodawców, a także agencji pracy tymczasowej. Czym jest praca tymczasowa? Praca tymczasowa to specjalny rodzaj zatrudnienia, które wymaga uczestnictwa trzech podmiotów: pracownika,

Czym jest ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna jest to rodzaj odliczenia od dochodu przeznaczony dla określonej grupy podatników. Są to osoby niepełnosprawne lub posiadające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, które poniosły wydatek związany z leczeniem danej dysfunkcji – rehabilitacją lub zakupem mającym na celu polepszenie warunków życia niepełnosprawnego. Kto może skorzystać? Opcja odliczenia ulgi jest dostępna

Rozłożenie podatku na raty – kiedy jest możliwe?

Spłata podatku w formie rozłożenia go na raty stanowi odstępstwo od reguły, dlatego jest traktowana jako sytuacja wyjątkowa. Skorzystanie z tej możliwości wymaga wypełnienia formularzu RAT-Z, zebrania potrzebnych dokumentów oraz złożenia ich w urzędzie skarbowym, w którym składana była deklaracja podatkowa. Kto ma prawo do rozłożenia podatku na mniejsze kwoty?

Formularz ZAP-3 – najważniejsze informacje

Formularz ZAP-3 jest składany po to, by poinformować urząd o zmianach w naszych danych – głównie jeśli chodzi o rachunek bankowy. Druk jest przeznaczony dla osób fizycznych, które zmieniły numer konta lub chcą otrzymać zwrot podatku na konto. Możemy również stosować go w celu poinformowania fiskusa o zmianie adresu lub

Na co zwracać uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

Zdecydowanie się na usługi biura rachunkowego niesie za sobą wiele zalet. Jest to rozwiązanie bardziej opłacalne finansowo niż zatrudnienie księgowego, a w atrakcyjnej cenie otrzymujemy pełen profesjonalizm i pewność, że nasze dane są bezpieczne. Starannie wybierzmy biuro, tak by poziom obsługi był dopasowany do naszych oczekiwań. Gdy powierzymy mu sprawy związane z

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa to rodzaj spółki osobowej, w której – w bardzo dużym uproszczeniu – przynajmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada przed wierzycielami całym swoim majątkiem . Warto wiedzieć, że spółka komandytowa, tak jak każdy rodzaj spółki, w momencie powstania nabywa zdolności prawnej – staje się podmiotem podlegającym prawom i obowiązkom kodeksu

Co to jest split payement?

Split payement to zmiana sposobu płatności, jaka prawdopodobnie zajdzie w sposobie rozliczania podatku VAT. Split payement odnosi się do transakcji zawieranych elektronicznie. Zgodnie z tym mechanizmem nowy sposób ściągania podatku VAT ma polegać na rozdzieleniu płatności brutto na dwa elementy: ceny netto, która trafi na konto sprzedawcy oraz kwoty podatku